Aleksander hr. Fredro, mimo że tworzył w XIXw. to znany i popularny jest do dnia dzisiejszego. Jego komediopisarstwo uderza śmiałością obserwacji, prawdą ludzkich charakterów, umiejętności budowania intrygi z żelazną logiką, kreślenia wyrazistych wizerunków głównych bohaterów.
Urodził się 20 czerwca 1793 r. w Surochowie koło Przemyśla. W 1812 r. zaciągnął się do armii Księstwa Warszawskiego, która wchodziła w skład armii napoleońskiej. Jako oficer w sztabie cesarskim osiągnął stopień kapitana. W 1814 r. porzucił czynną służbę wojskową i powrócił do majątku ojca i od tej pory jego losy nierozerwalnie związane były z Galicją. Po upadku powstania listopadowego rozpoczął działalność obywatelską, reprezentując interesy i stanowisko światlejszej części ziemiaństwa galicyjskiego. Gwałtowne wystąpienia antyaustriackie w czasie Wiosny Ludów naraziły go na oskarżenie o zdradę stanu, jednak śledztwo przeciwko niemu umorzono. Zawarte w 1828 r. małżeństwo z Zofią z Jabłonowskich Skarbkową poprzedziły blisko dziesięcioletnie starania o uzyskanie rozwodu przez nią z pierwszym mężem, jednym z najbogatszych ludzi Galicji. Ciężkie przeżycia tych lat, krytyka jego postępowania ze strony ziemiaństwa galicyjskiego pogłębiły wrodzoną skłonność do mizantropii. To spowodowało odsunięcie się pisarza zarówno od życia publicznego, jak i twórczości pisarskiej. Lata 1850 – 1855 Fredrowie spędzili wraz z córką w Paryżu. Po powrocie do kraju zamieszkali we Lwowie, którego A. Fredro od 1839 r. był honorowym obywatelem. W uznaniu jego zasług dla szerzenia polskiej kultury otrzymał członkostwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a w 1873 r. został powołany do Akademii Umiejętności. Fredro zmarł 15 lipca 1876 r. we Lwowie.
Do najwybitniejszych utworów Fredry należą: Zemsta, Pan Geldhab, Mąż i żona, Śluby panieńskie, Pan Jowialski, Damy i huzary, Dożywocie, Wielki człowiek do małych interesów.
Fredro zasłynął także jako autor utworu pisanego prozą w formie pamiętnika Trzy po trzy, zbioru aforyzmów Zapiski starucha czy powszechnie znanych bajek Paweł i Gaweł, Małpa w kąpieli.