Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Kto może się zgłosić?

1. Uczeń, gdy:

ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
nie wie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać.

2. Rodzic, gdy:

nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.

3. Nauczyciel, gdy:

doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
szuka nowych form pomocy mających swoje źródło w psychologii.

Jakimi metodami posługuje się psycholog?

słucha, obserwuje, prowadzi rozmowę;
prowadzi badania psychologiczne (test, kwestionariusz);
uświadamia mechanizmy działania, podpowiada jak można lub jak należy coś zmienić, ale NIE ZMIENIA nikogo (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się do psychologa);
nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy;


Gdzie?

Gabinet psychologa szkolnego jest połączony z gabinetem pedagoga szkolnego i znajduje się na parterze , naprzeciwko sekretariatu.

Kiedy?

Poniedziałek:

------

Wtorek

------

Środa:

------

Czwartek

------

Piątek:

------

Kontakt

mgr Anna Turlej-Tkacz

e-mail: am.turlej@gmail.com

tel: (32) 643 - 34 - 84

Ważne telefony i linki dla uczniów

Pedagog szkolny: Zofia Szwajcowska (32)643 34 84

Psycholog szkolny: Anna Turlej –Tkacz (32)643 34 84 | email: am.turlej@gmail.com

Kuratoryjny Telefon Zaufania: kuratorium.krakow.pl | 667-977-678 | poniedziałek 9.00 – 17.00, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu: (32)647 08 30

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 091 484 73 42

Rzecznik Praw Dziecka: (22)696 55 50

Ośrodek Interwencji Kryzysowej: ul. Szpitalna 9, tel. 32 641 37 38 (pod tym numerem dyżur pełnią specjaliści, którzy pomogą rozwiązać nagły problem lub wskażą placówkę, w której można uzyskać pomoc w trudnej sytuacji)

Telefon Zaufania Dzieci i Młodzieży

www.116111.pl
tel. 116111
Poniedziałek-piątek 12:00 - 20:00

Pomoc telefoniczna ma charakter anonimowy i jest kierowana głównie do dzieci i młodzieży.
Na stronie internetowej www.116111.pl także rodzice i opiekunowie znajdą informacje, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów.

Działalność Telefonu Zaufania skupia się na:
- Pomocy w sytuacjach kryzysu emocjonalnego
- Zapobieganiu zjawiskom przemocy
- Profilaktyce
-Wspieraniu fachową pomocą w sprawach trudności wychowawczych, zaburzeń zachowania i ocenie zagrożeń społecznych ( np. sekty i inne ruchy religijne)
- Pełni również funkcje informacyjne o działalności placówek specjalistycznych i pomocowych.

Pomoc ofiarom przemocy i ich rodzinom

krakow.policja.gov.pl
odwiedzając tę stronę można uzyskać wyczerpujące informacje na temat procedur postępowania i placówek udzielających pomocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Tel. (32)641 32 12 ul. Aleja 1000-lecia 15c
Bezpłatna infolinia 800 170 077

PCPR Olkusz

ul. Piłsudskiego 21 tel. (32)643 39 41

Ogólnopolski telefon zaufania narkotyki – narkomania

tel. 0-801-199-990
koszt połączenia 35gr, czynny 16.00-21.00

Infolinia Stowarzyszenia KARAN – narkotyki

tel. 0-800-120-289
połączenia bezpłatne, czynny 10.00-17.00

Pomarańczowa Linia – telefon zaufania dla rodziców, których dzieci piją alkohol

tel. 0-801-140-068
koszt połączenia 35gr, czynny od 16.00-21.00

Niebieska Linia – telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

tel. 0-800-120-002
połączenie bezpłatne, czynny 10.00-06.00

Policyjny telefon zaufania – zgłaszanie przestępstw

tel. 0-800-120-226
połączenie bezpłatne, czynny 8.00 -20.00

Infolinia Psychiatryczna

tel. 0-800 600 700
połączenie bezpłatne, czynny 16.00-22.00

Biuro Porad Obywatelskich

bpo.sdn.org.pl
Siedziba: Stowarzyszenie Dobrej Nadziei ul. Batrego 5 tel. 12 357-36-91

Krakowski Instytut Psychoterapii

kip1.siemacha.org.pl
Adres: ul. Podbrzezie 6
tel/fax: 12 423-2-28, kom. 698-549-596
e-mail: psychoterapia@siemacha.org.pl

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

www.kctu.pl
Adres: ul. Wielicka 73
tel. 12 425-57-47


Dokumenty

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu

Olkusz, ul. J. Korczaka 7
(32) 643-34-84
sekretariat.gim3olkusz@wp.pl
Copyright © 2016. Szablon WebThemez.com | Edycja: T. Czarnota, J. Chmist