Przewodniczący:

Magdalena Stanek (klasa 3c)

Zastępca przewodniczącego:

Filip Piasny (klasa 3d)

Opiekunowie:

mgr A. Szewczyk, mgr R. Kraul